POPRAVNI KOLOKVIJUMI IZ PREDMETA KOD PROF. DR NENADA ŽIVKOVIĆA

Popravni kolokvijumi iz svih predmeta kod prof. dr Nenada Živkovića održaće se 11. januara 2017. godine od 16h na Studentskom trgu.