Popravni kolokvijumi iz predmeta Turistička geografija i Turistička geografija Srbije

Popravni kolokvijumi biće održani 30. avgusta u Zemunu, Vojvođanska 1.

- Turistička geografija (od 11h)

- Turistička geografija Srbije (od 10h)