POPRAVNI KOLOKVIJUMI IZ SVIH PREDMETA KOD PROF. DR NENADA ŽIVKOVIĆA

Popravni kolokvijumi iz svih predmeta kod prof. dr Nenada Živkovića održaće se 27. maja 2016. godine u 11h u prostorijama fakulteta u Zemunu