POSETA ČLANOVA INSTITUTA ZA ZEMLjIŠTE IZ ALMA ATE (KAZAHSTAN) I INSTITUTA ZA ZEMLjIŠTE (BEOGRAD) GEOGRAFSKOM FAKULTETU

 U četvrtak  10. novembra 2016. godine, u poseti Katedri za životnu sredinu i GIS, Geografskog fakulteta u Beogradu, bili su prof. Konstantin Pačikin, šef odseka za Geografiju zemljišta Kazahstana i saradnici Instituta za zemljišta Alma Ate.

kazahstan poseta gef (1) kazahstan poseta gef (2) kazahstan poseta gef (3) kazahstan poseta gef (4)