Poseta Nastavno-naučnoj bazi u Blaževu

Zaposleni i saradnici Geografskog fakulteta boravili su u periodu od 10. do 12. oktobra 2014. u Nastavno-naučnoj bazi u Blaževu.

Cilj boravka bio je upoznavanje sa mogućnostima i kapacitetima nastavno-naučne baze i obilazak terena u svrhu planiranja aktivnosti u novoj školskoj godini.

1 2 3