POSETA STUDENATA GEOGRAFSKOG FAKULTETA KARTOGRAFSKOM FONDU, ODELjENjA POSEBNIH FONDOVA, NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

U utorak 04.12.2018. godine studenti osnovnih akademskih studija Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta – smera Turizmologija (II godina) i smera Demografija I godina), u okviru nastave iz predmeta Kartografija, posetili su Narodnu biblioteku Srbije – Odeljenje posebnih fondova – Kartografski fond. Prezentaciju fonda održala je msr Jelena Glišović. Istaknuto je da Kartografski fond Narodne biblioteke Srbije predstavlja zbirku neprocenljive vrednosti, koja svedoči o kulturnom identitetu i istorijskom kontinuitetu područja južnoslovenskih zemalja, Južne i Jugoistočne Evrope. U fondu se prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje kartografska građa koja se odnosi na srpske teritorije kroz istoriju. Fond poseduje preko 40000 listova karata svih vrsta. Posebnu vrednost i kulturno-istorijski značaj imaju stare i retke karte, stari atlasi i rukopisne karte. Studenti su obišli Narodnu biblioteku Srbije i prostorije Odeljenja posebnih fondova. Posetu su organizovali i realizovali dr Dragica Živković, red. prof., dr Jasmina Jovanović, vanr. prof. i  msr Vladan Grbović.

Sl.1 Sl.2 Sl.3 Sl.4 Sl.5 Sl.6  Sl.8 Sl.9 Sl.10