Poslovno pravo

Ispit iz predmeta Poslovno pravo održaće se 29.01.2014 godine u 10 časova na Pravnom fakultetu.