Poziv na trening Republičkog udruženja studenata sa hendikepom za studente i studentkinje pružaoce asistencije u nastavi studentima sa hendikepom

Drage studentkinje i dragi studenti

Republičko udruženje studeneta sa hendikepom (RUSH), u saradnji sa Niškim udruženjem studenata sa hendikepom (NUSH), Udruženjem studenata sa hendikepom Kragujevac (USHKG) i Univerzitetskim centrom za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu (UCSH), u okviru projekta Servis podrške u nastavi i redovnim akademskim aktivnostima za studente sa hendikepom – Vršnjačka podrška studentima sa hendikepom, koji je podržalo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije, organizovaće u septembru 2013. godine dvodnevni trening za 30 studenata i studentkinja, različitih fakulteta i visokih škola u Beogradu, koji su zainteresovani da svojim vršnjacima sa hendikepom pružaju asistenciju tokom zimskog semestra školske 2013/2014. godine.

Cilj treninga je da budući pružaoci asistencije steknu određena znanja i tehnike o načinima asistiranja, kao i da se upoznaju sa svakodnevnim teškoćama koje njihove kolege i koleginice sa hendikepom imaju tokom studiranja. Nakon završenog treninga, 20 studenata i studentkinja će biti odabrano da asistira vršnjacima sa hendikepom.

Republičko udruženje studenata sa hendikepom i partnerske organizacije će organizovati i pratiti realizaciju asistencije tokom čitavog zimskog semestra i pružati logističku podršku pružaocima i korisnicima asistencije.

Na kraju semestra, sve studentkinje i svi studenti koji su bili pružaoci asistencije dobiće sertifikate, na srpskom i engleskom jeziku, kojim će biti potvrđeno da su učestvovali u programu.

Svi/sve zainteresovani/zainteresovane se mogu prijaviti putem sajta Republičkog udruženja studenata sa hendikepom (www.republickoush.org) popunjavanjem aplikacionog formulara do 15. septembra 2013. godine, do 14 časova.

Odabrani učesnici će biti obavešteni o tačnom datumu i vremenu obuke.

Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 063/354-544 ili na mejl: srdjan.mrsevic@gmail.com

Napominjemo da asistencija ne podrazumeva asistiranje prilikom obavljanja lične higijene, niti bilo koji vid asistencije tokom koje se pružalac ili korisnik asistencije može dovesti u neprijatnu situaciju. Oblik asistencije koji je predviđen, ne podrazumeva personalnu asistenciju koja je standardizovana usluga sistema socijalne zaštite.