Poziv za prijavu na Zimsku školu otvorenih podataka

Fondacija Petlja je objavila Javni poziv za prijavu na Zimsku školu otvorenih podataka, namenjenu studentima treće i četvrte godine osnovnih studija i master studentima društveno-humanističkih nauka.

Osnovni cilj Zimske škole je da animiramo i pripremimo buduće ekonomiste, pravnike, filologe, sociologe, filozofe, antropologe, istoričare, novinare, pedagoge, psihologe, andragoge, učitelje, politikologe i druge za to da veština argumentacije i donošenje zaključaka zasnovano na podacima predstavlja nešto što će im trebati bez obzira da li će nakon završetka studija nastaviti da grade svoju karijeru u nauci, obrazovanju ili privredi.

Program jednomesečne Zimske škole je zamišljen kao kombinacija predavanja uživo i samostalnog prolaska kroz onlajn materijale na Petljinoj platformi. Polaznici će se upoznati i sa osnovnim konceptima programskog jezika Python i interaktivnog okruženja za izračunavanja Jupyter, a ceo program je koncipiran tako da polaznici od prvog časa i sami rade na određenim skupovima podataka. Broj polaznika na Zimskoj školi je planiran da bude između 25 i 30.

Rok za prijavu na Zimsku školu je nedelja, 26. januar 2020. godine do 20:00 časova. Sve informacije o projektu, predavačima kao i prijavni formular se nalaze na sledećoj stranici: https://petlja.org/projekti/Podaci

Kompletna vest OVDE.

petlja