ПОЗИВ ЗА ПРОМОЦИЈУ DBU СТИПЕНДИЈА

Позивамо студенте мастер и докторских студија да присуствују промоцији DBU стипендија у понедељак, 28. маја 2018. године у 12:30 часова у Библиотеци Географског факултета на Студентском тргу 3/3.

Немачка фондација за животну средину (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) објављује конкурс за стипендије за праксу или истраживачки боравак у трајању од 6 до 12 месеци у организацијама у Немачкој (универзитети, институти, министарства, невладине организације).

Стипендијама ће бити подржан најшири спектар струка, уз услов да је предлог пројекта у области заштите животне средине, екологије, одрживог развоја, климатских промена или обновљивих извора енергије. Циљна група су млади истраживачи и професионалци – мастер дипломци (услов да је диплома стечена у последње три године или мастер студенти при крају студија или студенти докторских студија), грађани Србије, старости до 30 година, са знањем немачког језика (било који ниво).

Документа потребна за online пријаву на конкурс су: CV, предлог пројекта (до 3 стране са описом проблема, методологијом рада и очекиваним резултатима), оверене копије диплома код судског тумача на немачком или енглеском језику, писмо препоруке од универзитетског професора, сертификат или потврда о знању немачког језика.

Рок за пријаву је 01.08.2018., а почетак стипендије је 01.02.2019. године.

Више информација на:

https://www.dbu.de/2590.html
https://www.dbu.de/2615.html
https://www.dbu.de/media/0805170859518j1s.pdf

Контакт особа: др Ана М. Петровић
Координатор DBU програма стипендија за Србију и Мреже DBU стипендиста Србије
https://www.facebook.com/MrezaDBUStipendistaSrbije/
e-mail адреса: borisavljevic.ana@gmail.com