Poziv za učešće u radu na Drugom balkanskom simpozijumu o klizištima ReSyLAB2015

Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Nacionalna IAEG grupa za Srbiju, pozivaju Vas da uzmete učešća u radu Drugog balkanskog simpozijuma o klizištima ReSyLAB2015  koji će se održati u Beogradu, Srbija, od 14-16. maja 2015. godine.

Simpozijum je namenjen prvenstveno ICL ABN (International Consortium on Landslides, Adriatic-Balkan Network) članovima, ali i svim uvaženim stručnjacima i istraživačima (akademskog i privatnog sektora) iz regiona i šire, koji se prepoznaju u temama i ciljevima našeg simpozijuma.

Predviđene su veoma zanimljive teme, počev od konvencionalnih istraživanja klizišta, preko najsavremenijih metoda praćenja i modelovanja klizišta, do socio-ekonomskih aspekata njihovih posledica. Očekuje se da se prispeli radovi tiču upravo ovih tema i da po mogućstvu imaju neposredne veze sa Jadransko-Balkanskim područjem, a poželjno je i da se tiču najskorijih katastrofalnih klizišta (iz perioda maj-septembar 2014). Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u digitalnom zborniku simpozijuma, dok će uvodna predavanja i odabrani radovi (po jedan najbolji rad iz svake tematske oblasti) biti štampani u specijalnom izdanju našeg najstarijeg (1889) i najeminentnijeg geološkog časopisa u Srbiji, Annales Géologiques de la Peninsule Balkanique (specijalno izdanje je već u pregovorima).

Sva dodatna obaveštenja možete naći na web strani simpozijuma http://resylab2015.rgf.rs