PREDAVANjE DR KOLOSOVA VLADIMIRA ALEKSANDROVIČA – „DRUŠTVENA GEOGRAFIJA U RUSIJI: AKTUELNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI”

Pozivamo Vas da dana 22. februara 2019. godine (petak) sa početkom u 13:00 časova prisustvujete predavanju dr Kolosova Vladimira Aleksandroviča.

Tema predavanja:

Društvena geografija u Rusiji: aktuelni istraživački projekti

Obщestvennaя geografiя v Rossii: aktualьnыe issledovatelьskie proektы

Predavač je profesor Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, dugogodišnji predsednik Katedre geografije svetske privrede, zamenik direktora i šef labaratorije za geopolitička istraživanja Geografskog instituta Ruske akademije nauka, podpredsednik Ruskog geografskog društva i drugo. Profesor Kolosov je u periodu od 2012. do 2016. godine predsedavao Međunarodnom geografskom unijom.

Naučni rad profesora Kolosova obuhvata širok spektar tema: politička geografija, geopolitika, geografija izbornih sistema, socijalna geografija, geografija velikih gradova, tipologija granica i prekogranična saradnja, sociološke metode u geografiji, međunarodni odnosi, nepriznate države i drugo.

Predavanje će se održati u prostorijama Geografskog fakulteta (Studentski trg 3/III).

SGD

ruski razvojni centar
logo GF novi 2018