Održano predavanje dr Dario Cesar Sanchez-a, predsednika Argentinskog društva za geografske studije GAEA

Dr Dario Cesar Sanchez, profesor i predsednik Argentinskog društva za geografske studije (GAEA – Sociedad Argentina de Estudios Geográficos), održao je predavanje u petak, 06. septembra u 13 časova, na temu „MODEL REGIONALNOG RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA“, na poziv Geografskog fakulteta i u saradnji sa Radmilom Jovanović, članom  istoimenog društva i doktorandom Geografskog fakulteta.

1 2 3 4