PREDAVANjE „KORIŠĆENjE ELEKTRONSKIH IZVORA INFORMACIJA“ NA GEOGRAFSKOM FAKULTETU

Za studente master i doktorskih akademskih studija, kao i za sve zainteresovane nastavnike i istraživače, na Geografskom fakultetu biće održano predavanje „Korišćenje elektronskih izvora informacija„.

Organizator:
Univerzitet u Beogradu
Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ – Odeljenje za naučne informacije i edukaciju

Datum, vreme i mesto održavanja:
07. decembar 2017. god.
| u 14:00 časova   /   trajanje | dva školska časa   /   Biblioteka Geografskog fakulteta – Studentski trg 3/III

Poziv – Kurs za studente master i doktorskih studija Geografskog fakulteta 2017