PREDAVANjE NA ENGLESKOM JEZIKU ZA STUDENTE GEOGRAFSKOG FAKULETA

Ciklus predavanja na engleskom jeziku za studente Geografskog fakulteta započet je u četvrtak 15. novembra 2018. godine. Prva tema je bila posvećena stanovništvu sveta i osnovnim demografskim odlikama, uz diskusiju na temu da li je svet prenaseljen: „World population: is the Earth overpopulated?“ Pozivamo vas da i dalje pratite naša predavanja i da uzmete aktivno učešće u njima.

See you soon.

IMG_20181115_154131 IMG_20181115_150518 IMG_20181115_150521 IMG_20181115_152747 IMG_20181115_154956