PREDAVANjE „POTREBA ZA FORMIRANjEM JEDINSTVENE CIKLO TURISTIČKE MREŽE SRBIJE“

Pozivamo studente Geografskog fakulteta, zainteresovane profesore i eksperte da u utorak 6. decembar 2016. godine sa početkom u 12h, u amfiteatru Geografskog fakulteta, Vojvođanska 1 Zemun, prisustvuju predavanju „POTREBA ZA FORMIRANjEM JEDINSTVENE CIKLO TURISTIČKE MREŽE SRBIJE“ (Tretman u Prostornom planu Srbije, nacionalnoj ciklo turističkoj mreži i mreži zelenih staza Srbije).

mirko radovanac

Predavanje će održati mr Mirko Radovanac, dipl.inž.saobraćaja, predsednik JUGO CIKLING KAMPANjE.

20161202 predavanje CIKLO TURIZAM copy

pozivnica predavanje