PREDAVANjE DR KOLOSOVA VLADIMIRA ALEKSANDROVIČA SA MOSKOVSKOG DRŽAVNOG UNIVERZITETA LOMONOSOV

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Srpsko geografsko društvo i Razvojni centar Ruskog geografskog društva u Srbiji

pozivaju Vas da dana 30. maja 2017. godine u 12 časova prisustvujete predavanju dr Kolosova Vladimira Aleksandroviča.

Tema: Državne granice: barijere i linije povezivanja – savremeno stanje pograničnih istraživanja

Predavač je profesor Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, predsednik Katedre geografije svetske privrede, zamenik direktora i šef labaratorije za geopolitička istraživanja Geografskog instituta Ruske akademije nauka, podpredsednik Ruskog geografskog društva i drugo. Profesor Kolosov je u periodu od 2012. do 2016. godine predsedavao Međunarodnom geografskom unijom.

Naučni rad profesora Kolosova obuhvata širok spektar tema: politička geografija, geopolitika, geografija izbornih sistema, socijalna geografija, geografija velikih gradova, tipologija granica i prekogranična saradnja, sociološke metode u geografiji, međunarodni odnosi, nepriznate države i drugo.

Predavanje će se održati u prostorijama Geografskog fakulteta na Studentskom trgu 3/III.

logo2

logo_kraci

ruski razvojni centar