ПРЕДАВАЊЕ ДР КОЛОСОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СА МОСКОВСКОГ ДРЖАВНОГ УНИВЕРЗИТЕТА ЛОМОНОСОВ

Универзитет у Београду – Географски факултет, Српско географско друштво и Развојни центар Руског географског друштва у Србији

позивају Вас да дана 30. маја 2017. године у 12 часова присуствујете предавању др Колосова Владимира Александровича.

Тема: Државне границе: баријере и линије повезивања – савремено стање пограничних истраживања

Предавач је професор Московског државног универзитета Ломоносов, председник Катедре географије светске привреде, заменик директора и шеф лабараторије за геополитичка истраживања Географског института Руске академије наука, подпредседник Руског географског друштва и друго. Професор Колосов је у периоду од 2012. до 2016. године председавао Међународном географском унијом.

Научни рад професора Колосова обухвата широк спектар тема: политичка географија, геополитика, географија изборних система, социјална географија, географија великих градова, типологија граница и прекогранична сарадња, социолошке методе у географији, међународни односи, непризнате државе и друго.

Предавање ће се одржати у просторијама Географског факултета на Студентском тргу 3/III.

logo2

logo_kraci

ruski razvojni centar