PREDAVANjE PROFESORA H. JAMES BIRX-A – „CHARLES DARWIN: BIOGEOGRAPHY & EVOLUTION“

Profesor H. James Birx, Canisius College – Division of Anthropology, Buffalo, New York, USA, u četvrtak 22. decembra u 14.00h u Sali 1 Geografskog fakulteta na Studentskom trgu održaće predavanje „Charles Darwin: Biogeography & Evolution„.

Svi studenti su dobrodošli, a za studente naprednog nivoa I godine predavanje je obavezan predispitni zadatak.

Untitled-1