Predispitne obaveze iz grupe socioloških predmeta

Obaveštavamo sve studente koji još uvek nisu ispunili predispitne obaveze iz grupe socioloških predmeta a koje su slušali pre školske 2021/22. godine da je rok za njihov završetak 10.01.2022. godine. Predispitne obaveze možete poslati demonstratoru msr Ivanu Nišliću na elektronsku adresu ivan.nislic@gmail.com

znak 1