PREDISPITNE OBAVEZE ZA PREDMETE PROF. DR M. KUKRIKE: RAČUNARSTO, OSNOVE RAČUNARSTVA, GIS I STANOVNIŠTVO

Testovi iz Word-a i Excel-a kod mr Aleksandre Gojšina-Vukelić održaće se u ponedeljak, 15. januara 2018. godine sa početkom u 12:30 časova u Računarskoj laboratoriji Fakulteta u Jagićevoj 5.