PREDISPITNE OBAVEZE ZA PREDMETE: RAČUNARSTO, OSNOVE RAČUNARSTVA, GIS I STANOVNIŠTVO

Testovi iz Word-a i Excel-a kod mr Aleksandre Gojšina-Vukelić održaće se u petak, 14. septembra 2018. godine sa početkom u 10:00 časova u računarskoj laboratoriji u Jagićevoj (Vojvode Šupljikca 31 b).