PREDISPITNE OBAVEZE ZA PREDMETE: RAČUNARSTO, OSNOVE RAČUNARSTVA, GIS I STANOVNIŠTVO

Testovi iz Word-a i Excel-a kod mr Aleksandre Gojšina-Vukelić održaće se u utorak, 29. januara 2019. godine sa početkom u 10:00 časova u Računarskoj laboratoriji Fakulteta u Jagićevoj ulici (Vojvode Šupljikca 31 b).