PREDISPITNE OBAVEZE ZA PREDMETE: RAČUNARSTO, OSNOVE RAČUNARSTVA, GIS I STANOVNIŠTVO

Testovi iz Word-a i Excel-a kod mr Aleksandre Gojšina-Vukelić održaće se u četvrtak, 04. aprila 2019. godine sa početkom u 10:00 časova u računarskoj laboratoriji Faulteta u Jagićevoj (Vojvode Šupljikca 31 b).