PREDISPITNE OBAVEZE ZA PREDMETE: RAČUNARSTO, OSNOVE RAČUNARSTVA, GIS I STANOVNIŠTVO

Testovi iz Word-a i Excel-a kod mr Aleksandre Gojšina-Vukelić održaće se u ponedeljak, 3. maja 2019. godine s početkom u 12:00 časova u Računarskoj laboratoriji Fakulteta u Jagićevoj (Vojvode Šupljikca 31 b).