Predispitne obaveze za predmete: Računarsto, Osnove računarstva, GIS i stanovništvo

Testovi iz Word-a i Excel-a kod mr Aleksandre Gojšina-Vukelić održaće se u ponedeljak, 30. septembra 2018. godine sa početkom u 10:00 časova u Računarskoj laboratoriji Fakulteta u Jagićevoj (Vojvode Šupljikca 31 b).