PREDISPITNE OBAVEZE ZA PREDMETE: RAČUNARSTO, OSNOVE RAČUNARSTVA I GIS I STANOVNIŠTVO

Testovi iz Word-a i Excel-a pred prvi ispitni rok, kod mr. Aleksandre Gojšina-Vukelić, održaće se u utorak, 27.1.2021. sa početkom u 10:00 časova u računarskoj laboratoriji u Jagićevoj (Vojvode Šupljikca 31 b).

znak 2