PREDISPITNE OBAVEZE ZA PREDMETE: RAČUNARSTO, OSNOVE RAČUNARSTVA I GIS I STANOVNIŠTVO

Testovi iz Word-a i Excel-a kod mr Aleksandre Gojšina-Vukelić, za sve studijske grupe i sve generacije, održaće se u četvrtak, 4. jula 2019. godine sa početkom u 10:00 časova u Računarskoj laboratoriji u Jagićevoj (Vojvode Šupljikca 31 b).