Predispitne obaveze za predmete: Računarsto, Osnove računarstva i GIS i stanovništvo

Testovi iz Word-a i Excel-a kod mr Aleksandre Gojšina-Vukelić, za sve studijske grupe i sve generacije, održaće se u ponedeljak, 16.9.2019. sa početkom u 10:00 časova u računarskoj laboratoriji u Jagićevoj (Vojvode Šupljikca 31 b).