PREDISPITNE OBAVEZE ZA PREDMETE: RAČUNARSTO, OSNOVE RAČUNARSTVA I GIS I STANOVNIŠTVO

Testovi iz Word-a i Excel-a kod mr. Aleksandre Gojšina-Vukelić održaće se u četvrtak, 28. septembra 2017. godine sa početkom u 10:00 časova u računarskoj laboratoriji Fakulteta u Jagićevoj ulici.