PREDISPITNE OBAVEZE ZA PREDMETE: UVOD U GIS, GIS U PROSTORNOM PLANIRANjU, OSNOVE GIS-A i GIS I TURIZAM

Odbrana vežbi i testovi iz GM pred dodatni ispitni rok, kod prof. dr Sanje Stojković, održaće se u ponedeljak, 28.09.2020. godine sa početkom u 08:30 časova u Računarskoj laboratoriji u Jagićevoj (Vojvode Šupljikca 31 b).