PREDLOG TEMA ZA ZAVRŠNE RADOVE

  • Predlog tema Katedre za regionalnu geografiju za završne radove (2016/2017) [pdf]
  • Predlog tema Katedre za didaktiku i metodiku nastave geografije (2016/2017) [pdf]
  • Predlog tema Katedre za fizičku geografiju za završne radove (2015/2016) [pdf]
  • Predlog tema Katedre za životnu sredinu (2018/2019) [pdf]