Теренска настава I

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Статус предмета: Обавезни
  • Број ЕСПБ: 2
  • Семестар: IV
  • Број часова: 0+0+30