Akademsko pisanje u geografiji

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Milutin Tadić
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 2
  • Semestar: II
  • Broj časova: 2+0

Cilj predmeta je  unaprediti studentsku veštinu pisanja tekstova u akademsko-naučne svrhe: eseja, seminarskog rada, diplomskog rada, master rada, doktorskog rada, naučnog rada (akademskog članka).

Student stiče i poboljšava sposobnost izražavanja misli u pisanom obliku, kroz pisanje akademskih tekstova savladao osnovna tehnička i metodološka pravila pisanja, uspešno istražuje u biblioteci, naučio da kritički analizira i ocenjuje kvalitet rada drugih autora, dobro planira pisanje zadatka (rada) baziranog na istraživanju, uspešno prezentovati svoj rad.

Predavanja: 1) Uvodno predavanje: opšti uslovi za dobru pismenost; 2) Kompozicija pisanog sastava; 3) Vrste pisanih sastava: rasprava, studija i monografija, članak, izveštaj i referat, predavanje ili govor (beseda), esej; 4) Vrste akademsko-naučnih tekstova: seminarski rad, diplomskoi rad, master rad, doktorski rad, naučni rad (akademski članak); 5) Upravljanje pisanjem: organizovanje, planiranje, upravljanje vremenom, učiti kako se uči, korišćenje biblioteke, indeksi i apstrakti, baze podataka, pretraživanje citata; 6) Forme pisanje u prirodnim i društvenim naukama: pisanje rezimea, prikazi knjiga, pregledi literature, konstruisanje bibliografskih jedinica; 7/9) Zadaci za studente: pisanje različitih formi eseja, izbor teme, organizacija eseja, razvijanje analize, skiciranje, ravnoteža, usmena prezentacija; 10/11) Pisanje koje se zasniva na istraživanju: naslov, apstrakt, uvod, pregled literature, istraživačke metode, navođenje rezultata, rezime zaključka, referentna literatura, dodaci; 12/13) Pisanje i njegova prezentacija; korišćenje citata, navođenje literature, komentari, plagijat; 14/15) Revizija: sadržaj, jasnoća, konciznost, pravopis, gramatičke greške, revizija rada kao celine.

Kleut, M. (2010). Naučno delo od istraživanja do štampe: tehnika naučnoistraživačkog rada. Novi Sad: Akademska knjiga.

Eko, U. (2000). Kako se piše diplomski rad. Beograd: Narodna knjiga i Alfa.

Kuba, L, Koking, Dž. (2004). Metodologija izrade naučnog teksta. Kako se piše u društvenim naukama. Podgorica: CI; Banja Luka: Romanov,

Živković, D. (1978). Pravi put i stranputice u pisanju. Beograd: BIGZ.

Šamić, M. (2003). Kako nastaje naučno djelo. Uvođenje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada. Opšti pristup. Sarajevo: IP Svjetlost.

Beoglin, M. (2010). Akademsko pisanje korak po korak: od haosa ideja do strukturisanog teksta. Novi Sad: Akademska knjiga.

Popović, Z. (1999). Kako napisati i publikovati naučno delo. Beograd: Akademska misao.