Akademsko pisanje

 • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
 • Nastavnik: dr Milutin Tadić
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 7
 • Semestar: II
 • Broj časova: 3+0

Cilj predmeta je da unapredi studentsku veštinu pisanja tekstova u akademsko-naučne svrhe: eseja, seminarskog rada, diplomskog rada, master rada, doktorskog rada, naučnog rada (akademskog članka).

Kroz ovaj predmet studenti će se osposobiti da:

 • kvalitetnije i potpunije izražavaju svoje misli u pisanom obliku,
 • pisanjem akademskih tekstova usvoje osnovna tehnička i metodološka pravila pisanja,
 • uspešno istražuju u biblioteci,
 • naučno i kritički analiziraju i ocenjuju kvalitet rada drugih autora,
 • dobro planiraju pisanje zadatka (rada) baziranog na istraživanju,
 • uspešno prezentuju svoj rad,

Teorijska nastava

Uvodno predavanje: opšti uslovi za dobru pismenost; 2) Kompozicija pisanog sastava; 3) Vrste pisanih sastava: rasprava, studija i monografija, članak, izveštaj i referat, predavanje ili govor (beseda), esej; 4) Vrste akademsko-naučnih tekstova: seminarski rad, diplomskoi rad, master rad, doktorski rad, naučni rad (akademski članak); 5) Upravljanje pisanjem: organizovanje, planiranje, upravljanje vremenom, učiti kako se uči, korišćenje biblioteke, indeksi i apstrakti, baze podataka, pretraživanje citata; 6) Forme pisanje u prirodnim i društvenim naukama: pisanje rezimea, prikazi knjiga, pregledi literature, konstruisanje bibliografskih jedinica; 7/9) Zadaci za studente: pisanje različitih formi eseja, izbor teme, organizacija eseja, razvijanje analize, skiciranje, ravnoteža, usmena prezentacija; 10/11) Pisanje koje se zasniva na istraživanju: naslov, apstrakt, uvod, pregled literature, istraživačke metode, navođenje rezultata, rezime zaključka, referentna literatura, dodaci; 12/13) Pisanje i njegova prezentacija; korišćenje citata, navođenje literature, komentari, plagijat; 14/15) Revizija: sadržaj, jasnoća, konciznost, pravopis, gramatičke greške, revizija rada kao celine.

Kuba, L., Koking, Dž. (2003). Metodologija izrade naučnog teksta. Podgorica: CID.

Popović, V. Z. (1999). Kako napisati i oblikovati naučno delo. Beograd: Akademska misao.

Živković,  D. (1978). Pravi put i stranputice u pisanju. Beograd: BIGZ.

Biggam, J. (2008). Succeeding with Your Master’s Dissertation. New York: Open University Press

Parsons, J. A., Knight, P. (2005). How to do Your Dissertation in Geography and Related Disciplines. London & New York: Routledge.