Analize teritorijalnog razvoja

Upoznavanje sa naprednim sektorskim analizama karakterističnim za izradu prostornih planova iz oblasti zaštite životne sredine, infrastrukture, ekonomije, socijalnog razvoja, kao i kartografsko modelovanje pojava u prostoru.

Osposobljavanje studenata za primenu analiza neophodnih u izradi prostornih planova.

Relevatni koncepti prostornog planiranja i uređenja prostora; Bazični pojmovi u prostornom planiranju povezani sa konceptom ljudskih prava (javno dobro, održivi razvoj, dostupnost, decentralizacija, participacija); Pokazatelji kvaliteta životne sredine i stepena ekonomskog razvoja; Neadekvatnost obuhvata životne sredine ekonomskim pokazateljima; Koncept održivog razvoja; Definisanje održivog regionalnog razvoja koje polazi od prirodnog, stvorenog i ljudskog kapitala („slab“, „jak“ i „kritičan“ održivi razvoj). Ekonomski razvoj i zaštita životna sredine – Kuznjecova EKC kriva. Ekonomski razvoj i zaštita životna sredine na primeru stacionarnih i mobilnih izvora zagađenja (hipermobilnosti u saobraćaju); Nesavršenosti tržišta u sferi životne sredine: eksterni efekti, javna dobra, zajednički resursi, nepotpune/prikrivene tržišne informacije; Tretman životne sredine u studijama izvodljivosti i cost-benefit analizama. Ekonomski metodi procene životne sredine kroz iskazane i otkrivene preferencije, i model proizvodne funkcije. Sličnosti i razlike; Dometi i ograničenja ekonomskih mera i instrumenata zaštite životne sredine: I+M programa, fiskalnih instrumenata (poreza, doprinosa i subvencija)  i sistema transferabilnih dozvola. Planiranje i programiranje zaštite i unapređenja sredine; Geoprostorno modelovanje životne sredine; Zoniranje prostora i kategorizacija životne sredine; Strateški planski instrumenti; Upravljački planski instrumenti; Planiranje razvoja infrastrukture; Mesto infrastrukture u implementaciji strateških (prostornih) planova; Uloga infrastrukture u unapređenju života, životne sredine i održivog razvoja; Međuzavisnost saobraćaja i prostornog razvoja; Distorzije saobraćajnog tržišta; Troškovi automobilske zavisnosti i prostorni razvoj; Komparativna analiza stepena mobilnosti i pristupnosti različitih tipova prostornog razvoja; Produktivnost investicija u saobraćajnu infrastrukturu i prostorni razvoj – savremene teorijske kontraverze; Porast mobilnosti i policentrični razvoj – kontraverzni ciljevi ESDP i European Transport Policy planskih dokumenata Evropske unije; Konfliktni ciljevi saobraćajne i TEN politike Evropske unije: saobraćaj i izdvajanja za saobraćaj iz zajedničkih fondova EU, porast mobilnosti (kao izraz ekonomskog blagostanja) i zaštita životne sredine, razvoj saobraćaja (kao faktora konkurentnosti pojedinačnog regiona) i porast kohezije i pristupačnosti (svih) regiona Evropske Unije; Trans-evropski saobraćajni koridori, policentrični razvoj EU i saobraćajna pristupačnost evropske periferije – tzv. ''Nordijski problem''; Kartografsko modelovanje i kartografski modeli

Inge Kaul (2001), ''Global Public Goods: What Role for Civil Society?''. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol. 30, no.2, September 2002, pp. 588-602.
Kaul I., Conceicao P., Le Goulven K. and Mendoza R. (Eds). 2003. Providing Global Public Goods. Managing Globalization. New York: UNDP.
Tietenberg T. 2009. Environmental and Natural Resource Economics, Pearson, New York
Jovanović, M. 2005. Međuzavisnost koncepta urbanog razvoja i saobraćajne strategije velikog grada. Beograd: Geografski fakultet.
Jovanović, Miomir. 2012. „Kuznjecova kriva i gradski saobraćaj - dometi I+M programa”. Glasnik srpskog geografskog društva, broj 4/2012, str. 127-142,
Jovanović, Miomir. 2010. „Koncept kritičnog održivog razvoja i potrošnja energije u saobraćaju metropola”. Glasnik srpskog geografskog društva, broj 3/2010, str. 153-170,
Jovanović, Miomir. 2008. Industrija “Problemi automobilske zavisnosti (primer američkih gradova-pregrađa)” broj 2, str. 55-77
Banister, D. and Berechman, J. 2005. Transport Investment and Economic Development. Routledge.
SACTRA. 1999. Transport and Economy.  London : HMSO
Rietveld P. and Brunisma F. 2008. Is Transport Infrastructure Effective? Transport Infrastructure and Accessibility - Impacts on the Space Economy. Springer – Verlag
Button, K. 2003. Recent Developments in Transport Economics. Edvard Elgar Publ.
Cheshire P. and Duranton G. 2004. Recent Developments in Urban and Regional Economics. Edvard Elgar Publ.
Capello, R. And Nijkamp, P. 2005. Urban Dynamics and Growth: Advances in Urban Economics. North Holland.
Litman, T. 2005. The Costs of Automobile Dependency. Victoria: VTPI.
Arlinghaus S.L.: Practical Handbook of Digital Mapping - Terms and Concepts. CRC Press Inc., Boca Raton, Florida, US, 2000.
Kraak M.J., Orweling F.J.: Cartography - Visualization of Spatial Data. Longman, Dorchester, UK, 2001.