Animacija u turizmu

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: V
  • Broj časova: 2+0

Cilj predmeta se sastoji u sagledavanju značaja, mogućnosti i organizacionih formi animacije turista tokom boravka u turističkim destinacijama. To podrazumeva analizu značaja animacije programa rekreativnih aktivnosti za posetioce destinacija.

Savladavanje ovog predmeta omogućava sticanje znanja i veština potrebnih za animaciju gostiju turističkih destinacija. S tim u vezi neophodno je studenti kroz ovaj predmet shvate značaj dobre komunikacije i interaktivnog odnosa na relaciji turist-domaćin.

Teorijska nastava
1. Značaj animacije turista. 2. Oblici animacije. 3. Ekonomski aspekti animacije turista. 4. Organizacione forme animacije. 5. Dnevne sportske i rekreativne aktivnosti i sadržaji. 6. Animacija dece i omladine. 7. Značaj i modaliteti poboljšanja komunikacije sa turistima/gostima i među gostima. 8. Organizovanje turnira prema tipskim sistemima takmičenja. 9. Dnevni i višednevni izleti. 10. Formiranje tima za animaciju. 11. Građenje dinamike događaja. 12. Modeli programa za pojedine starosne grupe turističke klijentele. 13. Animacija u različitim tipovima destinacijama. 14. Sezoničnost turizma i animacija turista. 15. Promene na turističkom tržištu i animacija turista.

Dušan Mitić (2001): Rekreacija, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Beograd.
IVANOVSKI, Aleksandar, MITIĆ, Dušan. Animator in tourism. Braşov: Universitǎţii "Transilvania", International monography, 2012. 121 str., ilustr. ISBN 978-606-19-0139-5. [COBISS.SR-ID513964460]
Zdenko Cerović (2008): Animacija u turizmu, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija.
Mitić, D.:, Program edukacije zaposlenih u turizmu, 2007. Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, Partija 7 Upravljanje u zdravstvenom turizmu, Tema 7. UPRAVLjANjE SPORTSKO REKREATIVNIM USLUGAMA Zbornik radova, FABUS, Novi Sad, 2007.