Antropoekologija

Upoznavanje životne sredine i njenog uticaja na organizam i zdravstveno stanje čoveka. Upoznavanje sa čovekovim aktivnostima u životnoj sredini

Studenti treba da steknu osnovna znanja o ulozi čoveka u oblikovanju i menjanju geoprostorne stvarnosti

Teorijska nastava Osnove antropoekologije; Razvoj znanja o antropoekologiji; Klimatski faktori antropoekologije; Zemljišni faktori antropoekologije; Geodinamički faktori ekologije čoveka; Geoenergetski faktori ekologije čoveka; Reljef kao faktor opstanka i privređivanja; Vode i vodna svojstva teritorije kao ekološki faktori zdravlja; Biogeni faktori ekologije čoveka; Čovek kao ekološki faktor; Antropogeni faktor degradacije životne sredine. Antropoekološke metode istraživanja.
Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Uticaj prirodnih uslova i procesa u kvalitetu životne sredine. Izdvajanje i kartiranje degradiranih površina. Antropopresija. Antropogeni uticaji na promene intenziteta prirodnih uslova i procesa.

Stanković S.(1977): Okvir života, Naučna knjiga, Beograd;
Stanković S. (1974): Ekologija čoveka, Naučna knjiga Beograd
Lješević M., Janićević S., Jovanović B. (2009): Antropoekologija sa osnovama medicinske ekologije, Univerzitet Singidunum, Beograd