Aplikativna društvena geografija

- Objašnjenje i razumevanje promena u organizaciji socioekonomskog prostora.
- Sticanje znanja i umenja iz društvene geografije relevantnih za društvenu praksu.
- Shvatanje značaja teorije i metodologije u primeni društvene geografije.

- Osposobljavanje studenata za primenu društveno-geografskih znanja u unapređivanju kvaliteta prostorno-funkcionalne organizacije pojedinih teritorijalnih jedinica različitog hijerarhijskog nivoa.
- Razvoj stvaralačkih sposobnosti i aktivnog odnosa studenata prema pojedinim socijalno-geografskim i ekonomskim segmentima organizacije društva.

1-2. Teorijski problemi i perspektive razvoja primenjene društvene geografije u svetu i kod nas
3-6. Perspektive razvoja i primene društvene geografije (u privredi, razvoju ljudskih naselja i teritorijalnom rasporedu populacije i njenim strukturama)
7. Primena društvene geografije u politici i strategiji regionalnog razvoja
8. Primena društvene geografije u politici i strategiji razvoja stanovništva
9. Primena društvene geografije u planiranju i programiranju razvoja infrastrukturnih sistema
10. Primena društvene geografije u prostornoj organizaciji mreže naselja
11. Primena društvene geografije u prostornoj organizaciji poljoprivrede
12. Primena društvene geografije u razvoju i razmeštaju industrije
13. Primena društvene geografije u planiranju i strategiji razvoja turizma
14-15. Teorijski aspekti primene društvene geografije u prostornoj organizaciji društva

David, R. (1996). Sustainable development. An Introductory Guide. London: Earthscan.
Stojkov, B. (ed) (2006). Metropolitan Networking in CADSES. Belgrade: Faculty of Geography, Bratislava: Spectra Centre of Excellence, Dresden: Institut für Ökologische Raumentwicklung.
Grčić, M. i Sluka, N.A. (2006). Globalni gradovi. Beograd: Geografski fakultet univerziteta u Beogradu i Geografski fakultet MGU “M. V. Lomonosov”.
Couch, C., Leontidou, L. and Petschel-Held, G. (Eds) (2007). Urban Sprawl in Europe – landscapes, land-use change and policy. Oxford: Blackwell Publishing.

Naučni časopisi na srpskom jeziku:
Glasnik Srpskog geografskog društva, Demografija, Zbornik radova – Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić“, SANU

Međunarodni naučni časopisi:
Progress in Human Geography; Journal of Economic Geography; Economic Geography; Applied Geography; Geoforum; Journal of Transport Geography; Area; Professional Geographer; Geografiska Annaler, Series B: Human Geography; Urban Geography