Daljinska detekcija u geografiji

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Predrag Manojlović
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: I
  • Broj časova: 2+1

Osnovni cilj rada je istraživanje elemenata geografskog prostora metodama daljinske detekcije.

Mogućnosti prostorno-vremenskih praćenja, utvrđivanja i diferencijacije različitih vidova uticaja pirodnih procesa i čoveka na geoprostor i životnu sredinu.

Predavanja: 1. Definicija i principi daljinske detekcije; Razvoj daljinske detekcije u svetu i Srbiji; 2. Principi i vrste snimanja; 3. Podela i tipovi snimaka;  4. Osnovne razlike između aerofotosnimaka i topografske karte; 5. Glavni elementi aerofotosnimka; 6-9. Osnovni postupci fotogrametrije (razmer vertikalnog  i kosog snimka; prebacivanje glavne tačke snimka na susedni snimak, prebacivanje glavne tačke snimka na topografsku kartu; približna i apsolutna orjentacija snimka, visinsko previšenje modela, radijalna deformacija; merenje relativnih visina); 10. Kosmička snimanja; 11. Let satelita, uređaji za snimanje (senzori), prijem signala satelita; 12-13. Programi za permanentno osmatranje Zemlje (LANDSAT, SPOT, KOSMOS, RESURS, ERS, IRS, JERS, RADRSAT, METEOSAT, QUICK BIRD, IKONOS, CORINE LAND USE)  14. Geografski pozicioni sistemi, GPS; 15. Poseta Geozavodu

Vežbe: 1-3. Značaj aerofotosnimaka i satelitskih snimaka za potrebe geografskih istraživanja; 4-5. Upotreba određenih tipova snimaka za različite vrste geografskih istraživanja; 6-9. Konkretizacija osnovnih postupaka fotogrametrije kroz različite vidove praktičnih zadataka; 10-11. Fotointerpretacija na primerima iz fizičke geografije; 12-13. Fotointerpretacija na primerima iz društvene geografije; 14. Fotointerpretacija na primerima iz životne sredine; 15. Prezentaciaja i odbrana seminarskog rada.

Radmila Pavlović R., Tomas Čupković, Miroslav Marković: Daljinska detekcija.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004

Miško Milanović, Milutin Lješević: Teledetekcione metode istraživanja životne sreine: Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd, 2009