Demoekologija

Osposobljavanje studenata da razumeju osnovne ekološke i demoekološke pojave, procese i odnose u ekosistemima, biosferi i ekosferi. Razumevanje hijerarhije ekoloških sistema, interakcije ljudske populacije i neživog i živog okruženja i međusobnim interakcijama ljudi, atributima populacija i zajednica. Tumačenje osnovnih principa funkcionisanja demoekoloških sistema različitog ranga. Mehanizmi adaptacije ljudi na promene u životnoj sredini.

Razumevanje kauzalnosti demografskih i ekoloških procesa. Sposobnost tumačenja mehanizama evolucije i recentnih regionalno diferenciranih demoekoloških procesa. Primena praktičnih znanja iz oblasti demoekologije.

Predavanja: Razvoj ekološke i demoekološke misli. Uvod u demoekologiju. Demoekološke postavke o ljudskoj populaciji u ekosistemu, biosferi i ekosferi. Ekološki determinizmi u tumačenju odnsa ljudsko društvo – životna sredina. Populacioni razvoj i problemi stanja i dovoljnosti resursa životne sredine. Prirodne komponente životne sredine i razmeštaj stanovništva. Ekološki uslovi nasobinskog diferenciranja prostora. Klimatske promene i demoekološki procesi. Stanje resursa životne sredine. Geoprostorne determinante kvaliteta života ljudske populacije. Socio-ekonomske komponente kao demoekološki faktor razmeštaja stanovništva. Ekosfera, biosfera, antroposfera, noosfera, tehnosfera. Ekološke migracije i ekološke izbeglice.

Vežbe: Prostorna analiza antropogenih uticaja i funkcionalnih odnosa u različitim sistemima životne sredine: Demografski rast i raspoloživost (apsolutna i relativna) osnovnih resursa životne sredine. Analiza urbanih i ruralnih, nacionalnih i regionalnih razlika ekološke stope.

Lješević, A.M, Milinčić, A.M. (2010). Demoekologija, skripta, Beograd, str. 1-178.
Lješević M., Janićević S., Jovanović B., (2009). Antropoekologija sa osnovama medicinske ekologije, Univerzitet Singidunum, Beograd.
Milinčić, M, Mihajlović, B, Šabić, D. i Ćurčić, N. (2010). Geoprostorne derterminante ekološke bezbednosti čovečanstva. Globus 41: 55-68.
Milinčić, M., Dimitrijević, D. i Đorđević, T. (2011). Climate Impacts on Environmental Refugees and Security in South Eastern Europe. Journal of Balkan Ecology 14(3): 243-253.
Dimitrijević, D., Makarov, S., Stanković, S., Milinčić, M. (2011). Resursi sveže vode i održivi razvoj, Treći kongres srpskih geografa sa međunarodnim učešćem, str. 183-192. Geografsko društvo Republike Srpske, Srpsko geografsko društvo, Prirodnomatematički fakultet Univerziteta u Banja Luci i Geografski fakultet u Beogradu, Banja Luka.