Demografski izazovo savremenog društva

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Mirjana Devedžić
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 3
  • Broj časova: 1+1