Ekološka bezbednost

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: VII
  • Broj časova: 2+2