Ekološke osnove prostornog planiranja

U kontekstu sve prisutnijeg i intenzivnijeg antropogenog uticaja na sve elemente prostora i životne sredine, neophodno je sagledati kompleksnu ulogu i značaj ekoloških zakonitosti. Proučavanje odnosa organizama i životnih zajednica prema uslovima spoljašnje sredine je osnova poznavanja funkcionisanja ekosistema. U funkciji adekvatnog planiranja prostora i njegove zaštite, ekološki postulati predstavljaju nezaobilaznu osnovu koja omogućava unapređenje procesa planiranja na svim nivoima.

Uvažavanjem osnovnih ekoloških zakonitosti, procesa i njihove dinamike, unaprediti proces savremenog planiranja i zaštite prostora.

Predavanja: 1. Predmet, zadaci, metode proučavanja ekologije; 2. Osnovni pojmovi ekologije, istorijski razvoj i podela ekologije; 3. Ekološki faktori; 4. Ekološki tipovi biljaka; 5. Zemljište kao kompleks ekoloških faktora; 6. Biotički faktori; 7. Biljke kao indikatori zagađenosti životne sredine (biološki monitoring, bioindikatori...); 8. Planiranje i projektovanje zelenih površina; 9. Pojam sistema zelenih površina; 10. Funkcije zelenih površina; 11. Klasifikacija sistema zelenih površina; 12. Drveće kao osnovni element sistema zelenih površina; 13. Sistem zelenih površina u gradovima; 14. Sistem zelenila i zaštita životne sredine; 15. Organizacija sistema zaštite prirode u Srbiji.

Vežbe: 1. Opšti pregled sistematike i taksonomije viših biljaka sa osnovnim pregledom raznovrsnosti unutar carstva biljaka (Plantae); 2-3. Odeljak golosemenica (Pinophyta; Gymnospermae) - pregled odabranih vrsta; 4-5. Odeljak skrivenosemenica (Magnoliaphyta; Gymnospermae) - pregled odabranih vrsta; 6. Predstavljanje vegetacije na kartama, planovima i projektima; 7. Karakteristike i izbor biljaka pri planiranju i projektovanju zelenih površina; 8. Analiza florističkog sastava zelenih površina javnog korišćenja (terenski rad); 9. Analiza florističkog sastava vangradskih zelenih površina (terenski rad); 10. Detaljana analiza razmeštaja zaštićenih prirodnih dobara na području Srbije; 11-12. Analitička studija zaštićenog prirodnog dobra po izboru; 13. kolokvijum; 14-15. prezentacija seminarskih radova.

Janković M. (1999): Fitoekologija, Naučna knjiga, Beograd.

Filipović D., Đurđić S. (2008): Ekološke osnove prostornog planiranja – praktikum, Geografski fakultet, Beograd.

Odabrani naučni i stručni tekstovi.