Ekonomika turizma

Cilj predmeta je da se jasno odredi mesto i uloga turizma u ekonomskom razvoju kako industrijski razvijenih zemalja, tako i zemalja u razvoju, i da se analiziraju svi ekonomski benefiti/koristi i negativni efekti orijentacije na razvoj turizma.

Osposobljavanje studenata za procenu doprinosa turizma ekonomskom razvoju, analizu turističkog tržišta, i svih ekonomskih karakteristika i perspektiva održivog razvoja domaćeg i međunarodnog turizma.

 1. Pojam i sadržaj ekonomike turizma
 2. Specifičnosti turizma kao privredne delatnosti (fragmentiranost, nestabilnost, sezoničnost, istovremenost proizvodnje i potrošnje)
 3. Ekonomske koristi orijentacije na turizam (doprinos BDP-u, izmena ekonomske strukture, priliv deviza, povećanje zaposlenosti, balansirani regionalni razvoj, razvoj preduzetništva)
 4. Ekonomske mane orijentacije na turizam (prevelika zavisnost od turizma, curenje kapitala „leakages“, sezonski karakter, negativni uticaj na životnu sredinu, rast cena)
 5. Sistem nacionalnih računa i Turistički Satelitski Računi (Tourist Satellite Accounts)
 6. Multiplikativni efekti turizma (direktni, indirektni i indukovani efekti)
 7. Ekonomski efekti ino-turizma kao nevidljivog izvoza i uvoza (regionalni i nacionalni aspekt)
 8. Ekonomski efekti SDI u turizmu
 9. Komercijalna i nacionalna profitabilnost
 10. Ekonomski efekti orijentacije na turizam u Srbiji
 11. Ekonomski efekti orijentacije na turizam u zemljama Regiona
 12. Ekonomski efekti orijentacije na turizam u razvijenim zemljama
 13. Ekonomski efekti orijentacije na turizam u zemljama u razvoju
 14. Ekonomski pristup održivom razvoju: meki, oštri i kritični pristup
 15. Kuznjecova kriva i hipermobilnost u turizmu (na primeru potrošnje energije i emisije CO2)

Jovanović, Miomir. 2011.“Turizam i zaštita životne sredine.” Megatrend revija  Vol.8/ 2
Jovanović, Miomir. 2011. “Turizam i održivi razvoj.“ Zbornik radova Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine. Beograd: Geografski fakultet.
Unković, Slobodan i Zečević, Bojan. 2007. Ekonomika turizma, Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Matias, A., Nijkamp, P., Sarmento, M. 2009.  Advances in Tourism Economics. Springer.
Vanhove, N. 2005. The Economics of Tourism Destination. (Poglavlje 7). London: Elsevier, str. 169-204.
Adamos Adamou and Sofronis Clerides. 2010. Prospects and Limits of Tourism-Led Growth: The International Evidence. Review of Economic Analysis,. 3. str.287–303.
Richard Sharpley. 2009. Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability? (Poglavlje 3) London: Earthscan