Engleski jezik I-2

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Zorica Prnjat
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: II
  • Broj časova: 2+0

Osposobljavanje studenata za razumevanje stručnih tekstova i elementarnu poslovnu pisanu i usmenu komunikaciju.

Studenti će ovladati gramatičkim strukturama engleskog jezika, jezičkim veštinama, i poslovnom terminologijom na  A2 - B1 nivou Zajedničkog evropskog referentnog okvira; osposobiće se da samostalno koriste internet resurse na engleskom jeziku, čitaju i analiziraju autentične stručne tekstove (npr.reklamne brošure, izveštaje); da se samostalno izražavavaju i koriste poslovno terminologiju iz obrađenih tema (vidi Sadržaj predmeta); da razviju osnovne veštine poslovne komunikacijske (npr. pozdravljanje, izražavanje slaganja i neslaganja, telefoniranje, predstavljanje kompanija i proizvoda, i sl.).

Teorijska nastava

Teme koje se obrađuju: Accommodation; Marketing and Promotion; The airline industry; Holidays with a difference; Reservations and sales; Airport departures.

Praktična nastava

Vežbe konverzacije služe uvežbavanju gramatičkih struktura, reči i komunikativnih izraza iz oblasti turizma,  pri čemu se posebno uvežbavaju izrazi vezani za putovanja u inostranstvo, vođenje poslovnih razgovora, predstavljanja usluga, itd.

Walker, R.& K.Harding. Tourism 1. Oxford. OUP. 2011.