Engleski jezik II-1

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Zorica Prnjat
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: III
  • Broj časova: 2+0

Osposobljavanje studenata za razumevanje stručnih tekstova i poslovnu pisanu i usmenu komunikaciju.

Studenti će ovladati gramatičkim strukturama engleskog jezika, jezičkim veštinama, i poslovnom terminologijom na B1- B2 nivou Zajedničkog evropskog referentnog okvira; osposobiće se da samostalno koriste internet resurse na engleskom jeziku, čitaju i analiziraju autentične stručne tekstove (npr.reklamne brošure, izveštaje); da se samostalno izražavavaju i koriste poslovno terminologiju iz obrađenih tema (vidi Sadržaj predmeta); da razviju veštine poslovne komunikacijske (npr. predstavljanje kompanija i proizvoda, pružanje informacija klijentima, pisanje izveštaja i poslovnih pisama  i sl.)

Teorijska nastava:
Teme koje se obrađuju: Arrivals; A place to stay; Tourist information services; Holiday rep; Eating out; Rural tourism.
Praktična nastava:
Vežbe konverzacije služe uvežbavanju gramatičkih struktura, reči i komunikativnih izraza iz oblasti turizma,  pri čemu se posebno uvežbavaju izrazi vezani za putovanja u inostranstvo, vođenje poslovnih razgovora, predstavljanja usluga, itd.

Walker, R.& K.Harding. Tourism 2. Oxford. OUP. 2012.