Енглески језик II

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Зорица Прњат
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 2
  • Семестар: III
  • Број часова: 2+0