Etika u turizmu

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Nastavnik: dr Ljubica Rajković
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+0

Upoznavanje i usvajanje osnovnih etičkih kodeksa u svakodnevnom životu i u turizmu, naglašavanje mesta etike u turizmu i među turizmolozima. Sticanje specifičnih saznanja i činjenica etičkih kodeksa, koji povratno utiču na promene kvaliteta životata; egoizam i altruizam; "moralna padina" pojedinca i "moralni vakuum".

Osposobljavanje za primenu temeljnih etičkih saznanja u specifičnom turističkom sistemu: uočavanje humanog značaja modernog procesa i razvoja nauke i tehnike; moralnost međunarodnog ekonomskog sistema; bezbednost i prihvatljiv rizik; ekološka šteta; zagađenje i njegova kontrola; moralno rasuđivanje u biznisu; trgovina ljudima i turizam; etički kodeksi verskih i etničkih zajednica; korupcija i podmićivanje; lažno predstavljanje.

Teorijska nastava

Učenje o dobru i zlu. Značenja etike: deskriptivna i normativna etika

Društvene prilike i etički kodeksi u turizmu. Moralni identitet – lična moralnost

Grupna moralnost. Ljudska prava, javnost. Socijalni kriterijumi drutveno odgovornog poslovanja u turizmu. Etika modernog društva i turizam. Moralno rasuđivanje u turizmu.

Etika verskog turizma. Profesionalna etika turiste i domaćina. Ekološka etika.

Bezbednost, rizik i zaštita sredine. Turizam nasleđa – etički kodeksi.

Ričard T. D. Džordž (2003): Poslovna etika, "Filip Višnjić", Beograd

Nikolaj Hartman (2003): Etika, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb.

Jovan Babić (2010): Uvod u poslovnu etiku, Plato, Beograd.

J. Džozef (2010): Ekološka etika, Službeni glasnik, Beograd.