Etnološke osnove turizma

Sticanje naučnih znanja o etnologiji i njenom značaju za turizam, razvoj pravilnog odnosa studenata prema etnološkim vrednostima srpske i drugih etničkih zajednica u Srbiji.  Formalna i strukturalno-funkcionalna analiza etnografskih vrednosti Srbije i njeni načini upotrebe u turizmu vršiće se prezentacijama fundamentalnih turističkih obeležja (narodno graditeljstvo, proizvodi starih zanata, folklor, narodna umetnost).

Osposobljavanje studenata za pravilno tumačenje teorijsko-metodoloških koncepcija u etnologiji i definicija pojmova značajnih za etnologiju i turizmologiju.

Teorijska nastava:
Definicije i odlike etno turizma; Turizam i osnovni etnološki i antropološki pojmovi; Povezanost etno turizma sa drugim vrstama turizma; Proučavanje akulturacionih procesa u odnosu turista – domaćini i problem „kvarenja” tradicionalne kulture; Turizmologija i etnički identitet: multikulturalizam i etnički pluralizam; Upotreba duhovne kulture u turističke svrhe; Upotreba materijalne kulture u turističke svrhe: narodna arhitektura, zanatstvo, ishrana; Upotreba materijalne kulture u turističke svrhe: narodne nošnje, etno sela, etno parkovi; Folklorno nasleđe i turizam; Etno-nasleđe pojedinih naroda u funkciji razvoja turizma; Etno-nasleđe u turističkoj ponudi nekih zemalja; Etno-manifestacije i turizam; Etno-manifestacije u Srbiji; Etno-manifestacije u svetu; Ponuda i potražnja etnografskih vrednosti na turističkom tržištu.
Vežbe:
Praktičnim primerima studenti razrađuju pojedina teorijsko-metodološka pitanja. U vreme časova vežbi studenti će kritički analizirati potrebe etnoloških znanja u turizmu, a izradom seminarskog rada studenti biće osposobljeni da samostalno nalaze načine povezivanja etnologije i turizmologije.

Pavlović, S. (2010). Etnološke osnove turizma. Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Bauzinger Herman, Etnologija, Biblioteka XX vek, Beograd, 2002.
Fabijeti Ugo, Maligeti Roberto, Matera Vinčenco, Uvod u antropologiju – od lokalnog do globalnog, Clio, Beograd, 2002.